Turvallinen tila

Turvallisemman tilan periaatteet

Helsingin YK-nuorten toiminnassa ja tapahtumissa noudatetaan turvallisemman tilan periaatteita. Meille turvallisempi tila tarkoittaa sitä, että jokaisella on vapaus olla sellainen kuin on ilman pilkkaa, syrjintää tai häirintää. Tavoitteena on saada jokainen kokemaan olonsa turvalliseksi, tervetulleeksi ja tietoiseksi käytännöistä, joilla mahdolliseen epämiellyttävään/häiritsevään käytökseen voidaan puuttua. Turvallisemman tilan ylläpitäminen on kaikkien tapahtumiin ja toimintaan osallistuvien vastuulla. Helsingin YK-nuoret ei hyväksy minkäänlaisen häirinnän esiintymistä toiminnassaan.

Mikäli koet tai huomaat toiminnassa tai tapahtumissa häiritsevää käytöstä, voit ottaa yhteyttä Helsingin YK-nuorten yhdenvertaisuus- ja tasa-arvovastaavaan

E-lomakkeella: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeHUrD_CDoyhufeN1D90GqHCqnGJ8HqxTBQ1JV5Y7LPv3ClYA/viewform?usp=sf_link

Sähköpostilla: mimmi.herranen@helsinki.fi

Kaikki yhteydenotot ja annetut palautteet käydään läpi ja niiden pohjalta ryhdytään tarvittaessa toimiin. Lomakkeessa luovutettuja tietoja käsitellään luottamuksellisesti. Lomake on tarvittaessa mahdollista täyttää täysin anonyymisti. Helsingin YK-nuoret sitoutuu muuttamaan toimintaansa mikäli siinä havaitaan puutteita tai epäkohtia.

Mikäli tapahtumalla on erikseen valittu häirintäyhdyshenkilö, voit ilmoittaa tapahtuneesta myös hänelle suoraan paikan päällä. Häirintään tai ahdisteluun syyllistynyt henkilö voidaan tarvittaessa poistaa välittömästi tapahtumapaikalta.

 • Kunnioita toisen henkilökohtaista fyysistä ja psyykkistä tilaa. Älä koske toista kysymättä lupaa. Muista, ettet voi tietää toisen rajoja kysymättä niitä. Pyydä tilaa myös itsellesi tarvittaessa. Anna kaikkien rauhassa omia itsejään.
 • Kohtele muita, kuten haluaisit itseäsi kohdeltavan.
 • Älä tee oletuksia ulkonäköön tai toimintaan perustuen. Ole kunnioittava muita kohtaan.
 • Älä tee oletuksia kenenkään seksuaalisuudesta, sukupuolesta, kansallisuudesta, etnisyydestä, uskonnosta, arvoista, sosioekonomisesta taustasta, terveydestä tai toimintakyvystä.
 • Älä halvenna tai nolaa toisia. Pitäydy ulkonäön arvostelusta ja juoruilusta.
 • Älä toisinna puheessasi, teoissasi tai käytöksessäsi mihinkään toisen henkilön ominaisuuksiin liittyviä stereotypioita.
 • Anna tilaa – pyri huolehtimaan siitä, että kaikilla on mahdollisuus osallistua keskusteluun. Kunnioita myös toisten yksityisyyttä ja käsittele arkoja aiheita kunnioittavasti.
 • Asiattomasta kohtelusta saa antaa asiallista ja rakentavaa palautetta. Jos joku antaa sinulle palautetta toiminnastasi, kuuntele palautteen antajaa. Pyri suhtautumaan avoimesti saamaasi palautteeseen ja pyri huomioimaan palaute jatkossa. Pyydä anteeksi, jos olet loukannut muita.
 • Jos huomaat jonkun muun käyttäytyvän asiattomasti tai muutoin rikkovan Helsingin YK-nuorten toimintaperiaatteita, puutu tilanteeseen.

*******

The principles of safer space

The activities and events of UN Youth of Helsinki follow the principles of safer space. For us, a safer space means that everyone has the freedom to be as they are, without being ridiculed, discriminated against or harassed. The goal is to make everyone feel safe, welcome and aware of practices set in place to address potential unpleasant/disturbing behavior. Maintaining a safer space is the responsibility of all those involved in events and activities. UN Youth of Helsinki does not tolerate any form of harassment taking place within our activities.

If you experience any disturbing behavior in activities or events, you can contact the equality officer of UN Youth of Helsinki via

E-form: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeHUrD_CDoyhufeN1D90GqHCqnGJ8HqxTBQ1JV5Y7LPv3ClYA/viewform?usp=sf_link

Email: mimmi.herranen@hotmail.com

All feedback will be processed and action will be taken when necessary. All information collected by the form will be handled confidentially. You can fill in the form completely anonymously. UN Youth of Helsinki commits itself to correctifying its actions if any shortcomings are detected.

If the event has a separately selected contact in case of harassment, you can also report the incident directly to them on site. If necessary, the perpetrator of the harassment may be immediately removed from the scene.

 • Respect other people’s physical and mental space. Do not touch anyone without asking permission. Remember, you cannot know another person’s boundaries without asking. Also, make room for yourself if needed.
 • Treat others the way you would like to be treated.
 • Do not make assumptions based on appearance or action. Be respectful towards all. 
 • Don’t make assumptions about anyone’s sexuality, gender, nationality, ethnicity, religion, values, socio-economic background, health, or able-bodiedness
 • Don’t humiliate or embarrass others. Refrain from gossiping and judging others’ appearance.
 •  Do not repeat in your speech, actions or behavior any stereotypes based on another person’s qualities or characteristics.
 • Give room – make sure everyone has the opportunity to participate in the conversation. Also respect the privacy of others and treat sensitive topics with respect.
 • You can give appropriate and constructive feedback on inappropriate behavior. Listen to any feedback given to you. Try to be open about the feedback you receive and take it into account in the future. Apologize if you have hurt someone.
 • If you notice anyone else acting inappropriately or in any other way acting against UN Youth of Helsinki’s principles, intervene in the situation.
%d bloggaajaa tykkää tästä: