Turvallinen tila

Helsingin YK-nuorten toiminnassa ja tapahtumissa noudatetaan turvallisemman tilan periaatteita. Turvallisempi tila tarkoittaa sitä, että jokaisella on vapaus olla sellainen kuin on ilman pilkan, syrjinnän tai häirinnän kohteeksi joutumista. Näillä periaatteilla ja toimintatavoilla pyritään luomaan kunnioittavaa ja avointa ilmapiiriä, jossa jokainen kokisi olonsa turvalliseksi ja tietoiseksi käytännöistä, joilla voidaan puuttua häiritsevään tai epämiellyttävään käytökseen. Turvallisemman tilan ylläpitäminen on kaikkien tapahtumiin ja toimintaan osallistuvien vastuulla ja kannustamme kaikkia puuttumaan epäasialliseen kohteluun. Kellään ei kuitenkaan ole velvoitetta puuttua tilanteisiin, joissa he kokevat itse olonsa turvattomaksi. Helsingin YK-nuoret ei hyväksy minkäänlaisen häirinnän esiintymistä toiminnassaan.

  1. Kunnioita toisen henkilökohtaista fyysistä ja psyykkistä tilaa. Älä koske toista kysymättä lupaa. Muista, ettet voi tietää toisen rajoja kysymättä niitä. Pyydä tilaa myös itsellesi tarvittaessa. Anna kaikkien olla rauhassa omia itsejään.
  2. Kohtele muita, kuten haluaisit itseäsi kohdeltavan.
  3. Älä tee oletuksia ulkonäköön tai toimintaan perustuen. Ole kunnioittava muita kohtaan.
  4. Älä tee oletuksia kenenkään seksuaalisuudesta, sukupuolesta, kansallisuudesta, etnisyydestä, uskonnosta, arvoista, sosioekonomisesta taustasta, terveydestä tai toimintakyvystä.
  5. Älä halvenna tai nolaa toisia. Pitäydy ulkonäön arvostelusta ja juoruilusta.
  6. Älä toisinna puheessasi, teoissasi tai käytöksessäsi mihinkään toisen henkilön ominaisuuksiin liittyviä stereotypioita.
  7. Anna tilaa – pyri huolehtimaan siitä, että kaikilla on mahdollisuus osallistua keskusteluun. Kunnioita myös toisten yksityisyyttä ja käsittele arkoja aiheita kunnioittavasti.
  8. Asiattomasta kohtelusta saa antaa asiallista ja rakentavaa palautetta. Jos joku antaa sinulle palautetta toiminnastasi, kuuntele palautteen antajaa. Pyri suhtautumaan avoimesti saamaasi palautteeseen ja pyri huomioimaan palaute jatkossa. Pyydä anteeksi, jos olet loukannut muita.
  9. Jos huomaat jonkun muun käyttäytyvän asiattomasti tai muutoin rikkovan Helsingin YK-nuorten toimintaperiaatteita, puutu tilanteeseen.

Mikäli koet tai huomaat toiminnassa tai tapahtumissa häiritsevää käytöstä, voit ottaa yhteyttä Helsingin YK-nuorten tasa-arvo- ja yhdenvertaisuus vastaavaan tai virkailijaan

E-lomakkeella: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdkzPtGVibFI7aV2BU9G4w47sUovCx96VO6jGhhsHb0jEjI9Q/viewform?usp=sf_link

Sähköpostilla: pamela.muala@gmail.com, tulikukka.huovinen@gmail.com

Kaikki yhteydenotot ja annetut palautteet käydään läpi ja niiden pohjalta ryhdytään tarvittaessa toimiin. Lomakkeessa luovutettuja tietoja käsitellään luottamuksellisesti. Lomake on tarvittaessa mahdollista täyttää täysin anonyymisti. Helsingin YK-nuoret sitoutuu muuttamaan toimintaansa mikäli siinä havaitaan puutteita tai epäkohtia.

Mikäli tapahtumalla on erikseen valittu häirintäyhdyshenkilö, voit ilmoittaa tapahtuneesta myös hänelle suoraan paikan päällä. Häirintään tai ahdisteluun syyllistynyt henkilö voidaan tarvittaessa poistaa välittömästi tapahtumapaikalta.

%d bloggaajaa tykkää tästä: