Toiminta 2017/Activities in 2017

*Scroll down for English*

Vuoden 2017 toimintamme painottuu neljän aihealueen ympärille, jotka on valittu Agenda 2030 kestävän kehityksen tavoitteista. Haluamme tarjota jäsenillemme monipuolisia tapahtumia ja tehdä toiminnastamme helposti lähestyttävää. Pyrimme edistämään yhteisöllisyyttä eri opiskelijaryhmien välillä, suuntaamalla tapahtumat Helsingin Yliopiston eri tiedekuntien ja muiden yliopistojen sekä korkeakoulujen opiskelijoille. Tavoitteenamme on olla lämminhenkinen, innostava ja innovatiivinen järjestö, joka tarjoaa ajankohtaista ja mielenkiintoista virikettä kansainvälisyydestä ja globaalista toiminnasta kiinnostuneille nuorille ja opiskelijoille. Tavoitteenamme on saada enemmän nuoria mukaan toimintaamme erilaisten kampanjoiden avulla. Tulemme järjestämään vuoden ympäri erilaisia tapahtumia, seminaareja, ekskursioita sekä kouluvierailuja peruskouluihin.

Toiminnan painopisteet vuodelle 2017:

1. Eriarvoisuuden vähentäminen

2. Ilmastotekoja

3. Rauha, oikeudenmukaisuus ja hyvä hallinto

4. Sukupuolten tasa-arvo

Huomio: Hallituksen kokoukset ovat avoimia kaikille jäsenillemme, tervetuloa!

Tapahtumakalenteri 2017

Tapahtumakalenteri päivittyy sitä mukaan, kun uusista tapahtumista sovitaan ja niiden päivämäärät vahvistuvat.

Tammikuu

20.1 Ensimmäinen hallituksen kokous

30.1 Tapaaminen YK-liiton kanssa Globaalikeskuskella

Helmikuu

13.2 Hallituksen kokous

13.2 Ekskursio Ulkoasiainministeriön poliittiselle osastolle

20.2 HYKY ry:n kevätkokous

Maaliskuu

3.3 Hallituksen kokous

9. – 12.3 Opintomatka Kööpenhaminaan

16.3 Hallituksen kokous

20. – 24.3 Suomalaisnaiset YK:ssa valokuvanäyttely

Kouluvierailu

Huhtikuu

6.4 Liikuntatempaus, kansainvälinen liikunnan ja urheilun päivä

Kouluvierailu

Toukokuu

  1. – 21.5 Hyvää kahvia kampanja

27. – 28.5 Maailma kylässä festivaalit YK-liiton kanssa

31.5 Hallituksen virkistäytyminen ja kevätkauden päättäjäiset

Kouluvierailu

Kesäkuu

Heinäkuu

Elokuu

Syyskuu

Hyyn avajaiskarnevaali

29.9. Fuksiseikkailu

Lokakuu

3.10. Helsingin YK-nuorten ja FinMUN:in uusien ilta

11.10. Against Global Gag rule – Tyttöjen päivä seminaari

18.10. Ruoantuotanto ja globaali kestävyys -seminaari

24.10 Kansainvälinen YK:n päivä

Kouluvierailu

Marraskuu

Opintomatka Roomaan

 

 

The activities of 2017 have an emphasis on four themes, that have been picked from the Sustainable Development Goals of the 2030 Agenda. We want to provide our members with versatile events and make our activities easily approachable. We attempt to promote the sense of community between different student groups by directing our events towards students of different faculties of the University of Helsinki as well as other universities. Our aim is to be a warm, invigorating, and innovative organization that offers topical and interesting activities for youth and students who have interest towards internationality and global actions. We aim to engage more youth in our activities via different campaigns. We will be organizing various events, seminars, excursions, and visits to elementary schools throughout the year.

Focuses of our activities in 2017

  1. Reduced inequalities
  2. Climate action
  3. Peace, justice and strong institutions
  4. Gender equality

Please note: The board meetings are open for all of our members, welcome!

 

Event calendar 2017

The event calendar is updated when new events are planned and their dates are confirmed.

September

Opening carnival of HYY

29.9. Freshman adventure

October

3.10. FinMUN and UN Youth of Helsinki info evening

11.10. Against Global Gag rule – Day of the girl seminar (in Finnish)

18.10. Seminar on food security (in Finnish)

24.10. United Nations Day

School visit

November

Study trip to Rome

 

 

 

%d bloggers like this:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close