Toiminta 2022

Vuoden 2022 toimintamme tulee keskittymään kriisiajan jälkimainingeista toipumiseen. Tavoitteenamme on järjestää kuluvana vuonna mahdollisuuksien mukaan livetapahtumia, mutta haluamme säilyttää etäosallistumismahdollisuuden, jotta saavutettavuus olisi korkeampi. Vuonna 2022 haluamme tarjota jäsenillemme erilaisia tapahtumia mielenkiintoisiin aiheisiin liittyen. Tapahtumien teemoina korostuvat esimerkiksi ihmisoikeudet, kestävä kehitys, sukupuolten tasa-arvo, antirasismi sekä muut tärkeät yhteiskunnalliset aiheet niin kansallisella kuin kansainvälisellä tasolla. 

HYKY haluaa tehdä toiminnastaan helpommin lähestyttävää ja tavoitella monipuolisempaa yleisöä mahdollisimman monesta eri taustasta. Pyrimme edistämään yhteisöllisyyttä jäsenistömme keskuudessa ja tekemään HYKYä tutuksi mahdollisimman laajasti nuorten keskuudessa. Tavoitteenamme on olla rohkaiseva ja yhteisöllinen turvallisemman tilan järjestö, joka haluaa omalla toiminnallaan edistää luovia yhteiskunnan vaikuttamisen muotoja ja keinoja, myös globaalista näkökulmasta. Tavoitteenamme on myös innostaa nuoria osallistumaan järjestömme toimintaan erilaisten tapahtumien, kampanjoiden, seminaarien, ekskursioiden, kouluvierailujen ja sosiaalisen median avulla.

Vuoden 2022 toimintamme painopisteet ovat: 

 1. Yhteisöllisyyden ja hyvinvoinnin painottaminen HYKYn toiminnassa.
 2. Jäsenistömme ja nuorten aktiivinen osallistaminen YK:n arvojen mukaiseen toimintaan.
 3. Avoimen ja kutsuvan keskustelukulttuurin lisääminen sekä rennon dialogin painottaminen yhteiskunnan haasteiden ratkaisemisessa.
 4. Yhteistyön lisääminen Suomen YK-nuorten ja YK-liiton kanssa sekä laajempi yhteistyö eri toimijoiden kanssa.
 5. Tavoitettavuuden ja saavutettavuuden lisääminen viestinnässä.

Yhteisöllisyys ja hyvinvointi

Tämän vuoden keskeiseksi teemaksi valikoitunut yhteisöllisyys ja hyvinvointi on ajankohtainen ja hyvin akuutti aihe nuorten sekä opiskelijoiden keskuudessa. Opiskelijoista ja nuorista huolestuttavan moni kokee uupumusta ja kärsii jostain diagnosoidusta mielenterveysongelmasta. Viimeiset kaksi vuotta ovat kohdelleet nuoria ja opiskelijoita epätasa-arvoisesti ja heikentäneet jo valmiiksi väsyneen sukupolven edellytyksiä olla osana rakentamassa hyvinvoivaa yhteiskuntaa. Haluamme painottaa yhteisöllisyyden ja hyvinvoinnin merkitystä osana mielekästä ja innostavaa järjestötoimintaa. Pandemia-aika on muistuttanut, että yhteisöllisyys ja hyvinvointi kulkevat hyvin monesti käsi kädessä. Toivommekin Helsingin YK-nuorten mahdollistavan mielekkään ja merkityksellisen toiminnan lisäksi linkin samanhenkiseen yhteisöön.

Osallistuminen

Haluamme jatkaa viime vuoden teeman painottamista myös tällä hallituskaudella ja pyrkiä löytämään uusia keinoja osallistaa jäsenistöämme aktiivisemmin mukaan toimintaan. Haluamme myös osallistaa ja tavoittaa uusia toiminnasta kiinnostuneita nuoria. Konkreettisia keinoja tähän ovat esimerkiksi entistä läpinäkyvämpi toiminta ja entistä tavoittavampi viestintä, joiden avulla jäsenistön ja muiden kiinnostuneiden on helppoa ja tervetullutta lähteä mukaan. Tulemme järjestämään mahdollisimman monenlaista toimintaa suomen ja englannin kielellä, käyttämään erilaisia vuorovaikutteisia viestintäkeinoja ja luomaan tapahtumia, jotka ovat helposti lähestyttäviä, innostavia sekä aktivoivia.

Avoin ja kutsuva keskustelukulttuuri

Avoimen ja kutsuvan keskustelukulttuurin lisääminen sekä rennon dialogin painottaminen yhteiskunnan haasteiden ratkaisemisessa on tärkeä osa tämän vuoden painopisteitämme. Haluamme edistää avoimuutta niin hallituksessa, kuin jäsenistön keskuudessa laajemminkin. Tulemme järjestämään tapahtumia, joissa keskustelun kautta avataan uusia mahdollisuuksia kehitykselle ja oppimiselle. Haluamme, että tapahtumiimme ja toimintaamme on yleisesti helppoa tulla mukaan. Järjestössämme noudatetaan turvallisemman tilan periaatteita. Näin pyrimme varmistamaan kaikille mahdollisimman vastaanottavaisen ja turvallisen alustan vaikuttamistyölle. Avointa keskustelukulttuuria tulevat edistämään myös palautelomakkeet ja erilaiset kyselyt hallitukseen toimintaan ja käytänteisiin liittyen.

Yhteistyön lisääminen

Helsingin YK-nuoret on tehnyt ja tekee laajasti yhteistyötä eri toimijoiden kanssa. Haluamme jatkaa monipuolisten verkostojemme ylläpitämistä erilaisten yhteistyökampanjoiden, tapahtumien ja esimerkiksi yhteisten kannanottojen kautta. Vuonna 2021 uudistettu sidosryhmävastaavan pesti helpottaa tarttumaan uusiin yhteistyömahdollisuuksiin sekä sallii laajemman yhteistyön ja yhteistyön kehittämisen vanhojen toimijoiden kanssa. Pyrimme aktiivisesti kartoittamaan erilaisia mahdollisuuksia laajentaa verkostojamme Helsingissä ja tilaisuuden tullen solmimaan uusia yhteistyökumppanuuksia. Haluamme kehittää yhteydenpitoa ja yhteistyötä paikallisjärjestöjen sekä Suomen YK-nuorten ja YK-liiton kanssa entistä sujuvammaksi. Helsingin YK-nuorilla on tänäkin vuonna Suomen YK-nuorten sidosvastaava, joka edustaa HYKY:ä Suomen YK-nuorissa ja vastaa yhteydenpidosta järjestöjen välillä. YK-liiton sidosryhmävastaavan paikka annettiin tänä vuonna eteenpäin muille paikallisjärjestöille.

Tavoitettavuus ja saavutettavuus

Sosiaalisella medialla on merkittävä rooli kaikessa järjestömme toiminnassa ja sen mahdollistamisessa. Pidämme viestinnässä tärkeänä arvojen, kuten avoimuuden, yhteisöllisyyden ja yhdenvertaisuuden huomioon ottamisen sekä edistämisen. Ajattelemme, että viestinnän tavoitettavuuden ja saavutettavuuden lisääminen parantaa toiminnan tavoitettavuutta sekä saavutettavuutta. Etenkin etäaikana viestinnän merkitys on kasvanut.

Tähtäämme järjestönä siihen, että toimintamme tavoittaa entistä paremmin koko jäsenistön sekä laajemman yleisön. Viestintämme tapahtuu suomen sekä englannin kielellä ja sosiaalisen median julkaisussa pyrimme huomioimaan näkö- sekä kuulorajoitteiset. Teemme viestintää myös esimerkiksi sähköpostilistojen kautta, jotta tavoitamme myös henkilöitä, jotka eivät ole sosiaalisessa mediassa.

Alustava toimintakalenteri vuodelle 2022

Tammikuu

 • Hallituksen ensimmäinen kokous
 • Hallituksen perehdytys

Helmikuu

 • Kevätkokous

Maaliskuu

 • Luontodialogi-päivä

Huhtikuu

 • Somekampanja jäsenhankinnasta (yhteisöllisyystiimi)
 • Ympäristötiimin tapahtuma
 • Ekskursio (työelämätiimi)

Toukokuu

 • Hallituksen virkistäytyminen
 • Luentotilaisuus/infotilaisuus YK:n toiminnasta (yhteisöllisyystiimi)
 • Yhdenvertaisuustiimin pride-aiheinen leffa- ja keskusteluilta

Kesäkuu

 • Kauden päättäjäiset ja syksyn suunnittelukokous
 • Pride

Heinäkuu

 • Jäsenjärjestöviikonloppu

Elokuu

 • Puistopiknik (yhteisöllisyystiimi)

Syyskuu

 • Ympäristötiimin tapahtuma
 • Kauden avajaiset
 • Rauhanviikko
 • Syksyn ensimmäinen virkistäytyminen
 • HYY avajaiskarnevaali 
 • HYY:n fuksiseikkailu -edustus

Lokakuu

 • YK-päivä 24.10.
 • Uusien ilta
 • Luentotilaisuus sukupuolen moninaisuudesta (yhteisöllisyystiimi)
 • Kansainväliset uramahdollisuudet (työelämätiimi)
 • Yhdenvertaisuustiimin mielenterveystyöpaja

Marraskuu

 • Alumni-ilta
 • Vaalikokous
 • Opintomatka 
 • Urabrunssi (työelämätiimi)
 • Hallituksen virkistäytyminen
 • Nuorten ja opiskelijoiden YK-päivä

Joulukuu

 • Vuoden viimeinen kokous & pikkujoulut
 • Uuden hallituksen perehdyttäminen
 • Yhdenvertaisuustiimin keskustelu totuus- ja sovintokomissiosta Suomessa

Arvostamme kaikkea saamaamme palautetta toiminnastamme yleisesti tai yksittäistä tapahtumaa koskien. Palautetta voit antaa HYKYn palautelomakkeella: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSckSlnn4uku95qUwn3NGSun9zyn4EFapAC7btB7HXULur9j5A/viewform

%d bloggaajaa tykkää tästä: