Toiminta 2021

Vuoden 2021 toimintamme painottuu rakentavan yhteiskunnallisen keskustelun edistämiselle. Kuluvana vuonna haluamme tarjota jäsenillemme monipuolisia tapahtumia ja osallistaa jäsenistöämme toimintaamme enemmän. Pyrimme edistämään yhteisöllisyyttä eri opiskelijaryhmien välillä suuntaamalla tapahtumat Helsingin yliopiston eri tiedekuntien sekä muiden yliopistojen ja korkeakoulujen opiskelijoille. Haluamme kuitenkin tavoittaa toiminnallamme muitakin kuin korkeakouluopiskelijoita ja sitä kautta kasvattaa yleisöämme. Tavoitteenamme on olla lämminhenkinen, innostava ja innovatiivinen järjestö, joka tarjoaa ajankohtaista ja mielenkiintoista virikettä kansainvälisyydestä ja globaalista toiminnasta kiinnostuneille nuorille ja opiskelijoille. Tavoitteenamme on saada lisää nuoria mukaan toimintaamme järjestämällä vuoden ympäri erilaisia tapahtumia, kampanjoita, seminaareja, ekskursioita sekä kouluvierailuja. Koemme tärkeäksi, että pyrimme toiminnallamme tavoittamaan mahdollisimman laajan joukon nuoria. 

Toiminnan painopisteemme ja tavoitteemme vuonna 2021 ovat:

 1. Rakentavan yhteiskunnallisen keskustelun edistäminen ja YK:n kestävän kehityksen Agenda 2030 -tavoitteiden esille tuominen sekä edistäminen
 2.  Yhteistyön lisääminen Suomen YK-nuorten ja YK-liiton kanssa sekä aktiivinen verkostoituminen eri YK-toimijoiden kanssa
 3. Tiedon lisääminen sekä YK:n että Helsingin YK-nuorten toiminnasta laajempaa yleisöä ja kohderyhmää tavoittamalla. 
 4. Jäsenistön aktiivisempi osallistaminen järjestön toimintaan
 5. Kriisiajasta toipuminen ja aktiivisempi sosiaalisen median kampanjointi

Tavoitteista ensimmäistä, rakentavan yhteiskunnallisen keskustelun edistämistä, pyrimme toteuttamaan vuosikalenterissa esittelemiemme tapahtumien kautta. Haluamme toiminnalle luoda keskustelua tärkeiden aiheiden ympärille ja tarjota areenan mahdollisimman monipuolisille tahoille. Tämän lisäksi aiomme aktiivisesti tapahtumissamme ja viestinnässämme tuoda esille YK:n kestävän kehityksen Agenda 2030 -tavoitteita ja nostaa eri tapahtumien yhteydessä esille yksittäisiä tapahtumia. 

Yhteistyö ja verkostoituminen muiden YK-toimijoiden kanssa on niin ikään vuoden 2021 tärkeimpiä tavoitteita, joka tulee näkymään niin HYKYn kuin esimerkiksi myös Suomen YK-nuorten toiminnassa. Aikaisempinakin vuosina yhteistyötä on ollut, mutta pyrimme tiivistämään ja lisäämään sitä entisestään, sillä koemme, että kaikki osapuolet hyötyvät tästä. Suomen YK-liiton sekä Suomen YK-nuorten (SYK) etääntyminen paikallisjärjestöistä nousi isoksi ongelmaksi SYKin järjestämässä paikallisjärjestöille osoitetussa viikonlopussa vuonna 2020, ja siitä inspiroituneena SYK aloitti myös työryhmätoiminnan ja hallituksen ulkopuolisten henkilöiden osallistamisen. Haluamme vuonna 2021 lisätä paikallisjärjestöjen keskinäistä yhteistyötä sekä yhteistyötä kattojärjestön sekä YK-liiton kanssa. Suomen YK-liiton kanssa vuonna 2020 järjestetyt YK-75- sekä ILOlla eteenpäin: Saamelaisten oikeudet Suomessa -tapahtumat olivat menestyksiä, ja toivommekin pystyvämme jatkamaan yhteistyötä YK-liiton kanssa. Aikaisempi yhteistyö on ollut antoisaa ja YK-liiton laajemmat resurssit ovat mahdollistaneet vielä innostavampien puhujien ja esiintyjien hankkimisen. YK-toimijoiden välistä viestintää ja tiedonkulkua on jo alkuvuoden 2021 aikana lisätty, ja kokouksia yhteisten tapahtumien suunnittelun merkeissä sovittu. Teemme yhteistyötä myös muiden YK-toimijoiden, kuten FinMUNin ja YK:n nuorisodelegaattien Yuri Birjulinin ja Katri Leppälaakson kanssa.  Katri Leppälaakso toimii HYKYssä myös YK-liiton sidosryhmävastaavana, ja näin ollen yhteistyön lisääminen tulee luonnollisesti. Tulemme myös yhteistyön tiivistämiseksi ja verkostoitumisen lisäämiseksi osallistumaan Suomen YK-nuorten järjestämään jäsenjärjestöseminaariin maalis-/huhtikuussa. Tämän lisäksi haluamme aktivoida alumniverkostoamme, ja järjestämme syksyllä mahdollisuuksien puitteissa alumni-illan, minne kutsumme vanhoja HYKY-toimijoita muistelemaan ja juhlistamaan HYKY-uraansa ja jossa tarjoamme hallituslaisillemme ja muille kiinnostuneille verkostoitumismahdollisuuksia alumnien kanssa.

Kolmantena tavoitteena pyrimme lisäämään tietoa niin YK:n kuin Helsingin YK-nuortenkin toiminnasta aiempaa laajemmalle yleisölle. Tulemme esimerkiksi osallistumaan aktiivisesti opiskelijaelämään saadaksemme lisää näkyvyyttä Helsingin yliopistolla sekä tekemään kouluvierailuja paikallisiin lukioihin, mikäli koronatilanne sen mahdollistaa. Aiomme entistä enemmän tehdä sosiaalisen median kampanjointia, ja viestintätiimillämme on jo ideoita YK-tietoiskujen tekemisestä sosiaalisen median kanavillemme. Tiedotamme kaikista kokouksista ja tapahtumistamme aktiivisesti ja mainostamme tapahtumissamme sosiaalisen median sivujamme. Lisäksi pyrimme tekemään yhteistyötä esimerkiksi Helsingin yliopiston Urapalvelujen ja muiden nuorisojärjestöjen ja aktiivien kanssa tavoittaaksemme tätä kautta aiempaa laajempaa yleisöä.

Neljäntenä tavoitteenamme on osallistaa HYKY ry:n jäseniä paremmin toimintaan mukaan. Tätä pyritään tekemään esimerkiksi niin, että työryhmien toimintaa tuodaan paremmin esille ja kannustetaan järjestön aktiiveja mukaan heitä kiinnostaviin työryhmiin. Tämän lisäksi keräämme tapahtumien yhteydessä palautetta jäsenistöltämme, jotta pysymme ajan tasalla siitä, millaisia tapahtumia heillä on toiveissa. Vuonna 2020 perustimme myös uuden reformityöryhmän, jonka tarkoituksena oli kartoittaa mahdollisuuksia kehittää järjestöämme eteenpäin. Työryhmässä syntyi uusia ja hyviä ideoita järjestömme kehittämiseksi sekä merkittävimpänä HYKYn sääntöuudistus, joka ratkaisee jäsenrekisteriongelmamme vuonna 2021.

Kriisiajasta toipuminen ja aktiivisempi sosiaalisen median kampanjointi on tavoitteista viides ja yksi tärkeimmistä. Kriisiajasta toipumisen edetessä järjestämme mahdollisesti hallitukselle ryhmäyttävää toimintaa ensin etänä ja loppuvuodesta mahdollisesti etänä. Sosiaalisen median kampanjamme vuonna 2020, eli silpomisen vastainen kampanja sekä rasismin ja syrjinnän vastainen kampanja, saivat molemmat hyvää palautetta ja aiomme vielä aktiivisemmin tuottaa sosiaaliseen mediaan sisältöä ja kampanjointia vuonna 2021.

Alustava toimintakalenteri vuodelle 2021

Tammikuu

Helmikuu

 • 6.2. Saamelaisten kansallispäivä: yhdenvertaisuustiimin somekampanja
 • Kevätkokous
 • HYKY harkassa Instagram-takeover: Janina Yhdenvertaisuusvaltuutetulla

Maaliskuu

 • Rasisminvastainen päivä 21.3.
 • Rasisminvastainen viikko 22.-28.3. Yhdenvertaisuustiimin tapahtuma ja somekampanja. Mahdollisesti yhteistyössä SOCO eli Students of Color – järjestön kanssa.
 • Earth Hour -somekampanja 28.3.

Huhtikuu

 • Nuoret, rauha ja Venäjän ihmisoikeudet -webinaari
 • Työelämätiimin ekskursio
 • Ympäristöaiheinen keskustelutilaisuus

Toukokuu

 • Maailma kylässä -festivaali
 • Työpaja yhteistyössä Koto-Coop -osuuskunnan ja mahdollisesti Elokapina-liikkeen kanssa
 • Nuorten poliittinen vaikuttaminen, toiseus, ja osallisuus -webinaari 
 • Hallituksen virkistäytyminen
 • YK:n luonnon monimuotoisuuden päivä (blogi- tai somepostaus) 22.5.

Kesäkuu

 • Kauden päättäjäiset
 • Pride-kulkue
 • Pride-viikon tapahtumat

Heinäkuu

Elokuu

 • International Youth Day 12.8.

Syyskuu

 • Kauden avajaiset
 • Syksyn ensimmäinen virkistäytyminen
 • Nuorten rauhanviikko ja International Day of Peace
 • Työelämätiimin ekskursio tai muu tapahtuma osana rauhanviikkoa
 • Nälkäpäivä-keräys
 • HYY:n avajaiskarnevaali ja Welcome Fair -edustus
 • Ympäristöaiheinen tapahtuma (esimerkiksi hävikkiruokapiknik)

Lokakuu

 • YK-päivä 24.10.
 • Uusien ilta
 • Yhdenvertaisuustiimin työpaja
 • Kansainväliset uramahdollisuudet some-kampanja ja uramahdollisuudet-tapahtuma

Marraskuu

 • Alumni-ilta
 • Vaalikokous
 • Opintomatka (tilanteen salliessa) 
 • Miestenpäivä 19.11. Yhdenvertaisuustiimin all-male paneeli
 • International Day for the Elimination of Violence against Women 25.11.
 • COP26

Joulukuu

 • Kansainvälinen vammaisten päivä: Yhdenvertaisuustiimin tapahtuma tai somekampanja 3.12.
 • Ihmisoikeuksien päivä 10.12.
 • Vuoden viimeinen kokous & pikkujoulut
 • Uuden hallituksen perehdyttäminen

Arvostamme kaikkea saamaamme palautetta toiminnastamme yleisesti tai yksittäistä tapahtumaa koskien. Palautetta voit antaa HYKYn palautelomakkeella: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSckSlnn4uku95qUwn3NGSun9zyn4EFapAC7btB7HXULur9j5A/viewform

%d bloggaajaa tykkää tästä: