Kansainväliset projektit

2011: Pietari-projekti

HYKY:n Pietari-työryhmä toteutti kevään 2011 aikana hyväntekeväisyystempauksen pietarilaisen lastenkodin hyväksi, jatkaen näin jo aiempana lukuvuonna aloitettua yhteistyötä Pavlovskin lastenkodin kanssa. Kyseessä on n. 500 kehitysvammaisen lapsen lastenkoti, joka sijaitsee Pavlovskissa juuri Pietarin ulkopuolella. Varoja kerättiin kevään mittaan mm. talkootöiden, keräyskampanjan sekä mahdollisten sponsoreiden avulla. Projekti huipentui työryhmän matkaan Pietariin 12.05.-15.05.2012. Kyseessä oli yhdistetty hyväntekeväisyys- ja opintomatka. Tarkoituksena oli vierailla HYKY:n toiminnan kannalta kiinnostavissa järjestöissä, sekä tutustua paikallisiin opiskelijoihin.

2010-2011: Israel/Palestiina-projekti

HYKY:n kansainvälisyysprojektina vuotena 2010-2011 oli Israel/Palestiina –projekti ”Nuoret Lähi-idän konfliktissa”. Projektilla osallistuimme osaltamme YK:n elokuussa 2010 alkaneeseen nuorisoteemavuoteen.
Projekti koostui kahdesta osasta. Suomessa projektiryhmämme järjesti kerran kuukaudessa vapaamuotoisia keskustelevia opintopiirejä aiheesta. Opintopiireihin kutsuttiin alan asiantuntijoita, kuten ihmisoikeustarkkailijoita, Lähi-idän tutkijoita sekä Israelin Suomen suurlähetystösihteeri keskustelemaan ja kertomaan aiheesta lisää. Järjestimme myös dokumenttien katselu -iltoja, jotka liittyivät aiheeseen. Opintopiirien ja dokumenttien tarkoituksena oli syventää tietämystämme konfliktista ja valmistaa itse matkaan paikan päälle.

Opintomatka Lähi-itään toteutui 15 opiskelijan voimin syksyllä 2011 . Matkamme sisälsi useita tapaamisia paikallisten toimijoiden kanssa niin Israelin kuin Palestiinan puolella. Vierailimme useissa aktiivisissa kansalaisjärjestöissä, UNRWA:n toimipisteessä Kalandyan pakolaisleirillä, Suomen Israelin suurlähetystössä, Ramallahin Suomen yhteystoimistossa, ihmisoikeustarkkailijoiden luona sekä paikallisissa yliopistoissa ja alemman asteen kouluissa. Projektin tarkoituksena oli tutustua etenkin paikallisten nuorten ajatuksiin vallitsevasta tilanteesta ja niin perehtyä heidän elämäänsä ja kokemusmaailmaansa.

Kaikki projektiin osallistuneet olivat erittäin tyytyväisiä sekä järjestettyihin valmisteluihin Suomessa että itse opintomatkaan. Matka oli meille kaikille silmiä avaava kokemus, joka toi tilanteeseen aivan uudenlaisia näkökulmia.

2010: Geneven projekti

Syksyllä 2010 HYKY toteutti yhdistetyn kv-projektin ja opintomatkan Geneveen. Viisipäiväisen matkan aikana 26.-29.10.2010 vierailtiin eri Genevessä sijaitsevissa YK-organisaatioissa ja instituutioissa. Matkan tavoitteena oli tutustua Yk:n toimintaan ja sen toiminnan eri osa-alueisiin.

2009: Pietari-projekti

Syystoimintakaudella 2009 HYKY uurasti peräti kahden kansainvälisen projektin parissa; toinen hyväntekeväisyysprojekteista kohdistui Peruun ja toinen Pietariin. Joulun alla HYKY tarjosi yliopistolaisille mahdollisuuden eettisen joululahjan hankintaan, kun yhdistys järjesti kampanjan, jossa kerättiin varoja uusien peitteiden ja tyynyjen ostamiseksi Pietarin lähistöllä sijaitsevaan lastenkotiin. Joululahjakampanja otettiin oikein lämpimästi yliopiston piirissä vastaan ja kampanja tuotti yhteensä jopa 595 euroa! HYKYn joululahjakampanjan tukijoiden lahjoituksilla Pavlovskin lastenkotiin saatiin ostettua jopa 23 peitettä ja 68 tyynyä! Finlayson tuki projektia lahjoittamalla lastenkodille pussilakanoita ja muita kodin tekstiilejä. HYKYn Pavlovskin lastenkodin joululahjakampanja toteutettiin yhteistyössä Finlaysonin, HOK-Elannon sekä Suomen nuorten ja opiskelijoiden YK-liiton kanssa.
Projekti huipentui kuuden projektilaisen tekemään Pietarin matkaan tammikuussa 27.1.-29.1.2010. Matkan ohjelmaan kuuluivat niin pehmeän tyynykuorman toimittaminen Pavlovskin lastenkotiin kuin myös pietarilaisten kansalaisjärjestöjen toimintaan tutustuminen.

2009: Peru-projekti

HYKY toteutti perulaisen orpokodin joululahjakeräyksen tarkoituksenamme parantaa lastenkodin viihtyvyyttä ja kouluttamismahdollisuuksia keräämällä orpokodin noin 50 lapselle taidetarvikkeita. Lahjoituksista saamme kiittää Edu-sta oy:tä. Suuri lahjoitus sisälsi värejä, liituja, tusseja, naamavärejä, sekä lisäksi koulutarvikkeita, kuten pyyhekumeja, korjauslakkoja, liimoja, terottimia, muovitaskuja ym. Eritoten kasvovärit olivat huippumenestys, myös piirtovälineet innottivat lapsia taiteilemaan. Taidetarvikkeet jaettiin joulujuhlassa lahjoina, myös ”palkintona hyvästä koulumenestyksestä”.

Tavarat toimitti perille Helsingin Yliopiston Valtio-opin opiskelijaryhmä jouluna 2009, he myös auttoivat arjen askareissa mm. pilkkomailla puita, leipomalla leipää ja siivoamalla kaninhäkkejä. Projektista kuuluu siis kiitos suuri kiitos heille, kuten myös erityiskiitos Edu-sta oy:lle heidän tekemistään lahjoituksistaa, sekä tietenkin kaikille HYKYläisille.

2009: Pietarin kansainvälisyyskasvatusprojekti

HYKYn kevään 2009 kansainvälinen projekti oli kansainvälisyyskasvatusprojekti, jossa koulutettiin kouluvierailijoita Venäjälle levittämään tärkeää tietoa YK:sta ja vuosituhattavoitteista. Projektin aikana HYKY solmi kontakteja venäläisiin kansalaisjärjestöihin sekä kokosi oppaan kansainvälisyyskasvatukseen ja YK:n vuosituhattavoitteisiin liittyen. Projektin kohokontana oli englanninkielinen koulutusviikonloppu, johon osallistui sekä venäläisiä että suomalaisia opiskelijoita. Projekti jatkuu Venäjällä kouluvierailujen muodossa ja HYKYn ideoimat oppitunnit tavoittivat vielä saman kevään aikana arviolta 100 venäläistä koululaista.

%d bloggaajaa tykkää tästä: