Toiminta/Activities

HYKY toteuttaa sekä kotimaista että kansainvälistä toimintaa. HYKYn hallitus kokoustaa noin kahden viikon välein. Tarkemmat päivämäärät saat tietoosi vierailemalla Facebookissa tai Twitterissä, tai lähettämällä sähköpostia yhdistyksen puheenjohtajalle.

*Scroll down for English*

Kaikki toiminnasta kiinnostuneet ovat lämpimästi tervetulleita kokouksiin!

HYKYn toimintaa siivittää vuosittain vaihtuva teema, jonka hallitus toimikautensa alussa valitsee.

2018: Sosiaalisten vähemmistöjen oikeudet

2017: Nuoret mukana muutoksessa

2016: Turvallinen elämä

2013: Vesi

2012: Kestävä energia

2010: Kulttuurien lähentyminen

2009: Ilmastonmuutos

HYKY organizes national as well as international activities. The board of HYKY holds a meeting approximately once in two weeks. The precise dates of the meetings can be found on the Facebook page of HYKY, on HYKY’s Twitter account, or by emailing the chair of the association.

Anyone interested in HYKY’s activities is warmly welcome to join our meetings!

HYKY’s activities are based on an annual theme that the board chooses in the beginning of every year.

2018: Rights of social minorities

2017: Young people as changemakers

2016: Safe living

2013: Water

2012: Sustainable energy

2010: Cultures converging

2009: Climate change

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close