Hyky Pride-viikolla: Suunnittelija ja esiintyjä Emmanuel Angelin haastattelu / Hyky on Pride Week: Designer and performer Emmanuel Angel’s interview

Photo: @cocoroza

*In English Below*

Taide on tapa elää ja ilmaista luovuutta subjektiivisesti. Samalla se on valtavasti muuta – sen suhde yhteiskuntaan on monitasoinen ja vaikuttava. Siinä missä taiteen keinoin jokainen voi tuottaa omannäköistä ja omista perspektiiveistä kumpuavaa sisältöä, on sillä samalla merkittävä rooli myös yhteiskunnallisen keskustelun avaajana.

Vakiintuneille ja totutuille ajatusmalleille rakentuneiden yhteiskuntanormiemme ravisuttelu vaatii pitkäjänteistä yhteisöllistä ja yksilöllistä työtä. Ymmärrysten ja tapojen muuttuminen solidaarisemmiksi vaatii arkipäiväisiä keskusteluja, uudelleenoivalluksia ja omien ajattelutapojen haastamista.

Jokainen voi löytää oman tapansa vaikuttaa esimerkiksi musiikin, rauhantyön, politiikan, kasvatuksen tai runojen avulla. Emmanuel Angel (they/them) on helsinkiläinen suunnittelija ja esiintyjä. Hän on kotoisin Ugandasta ja asunut Suomessa kahdeksan vuotta. Luovuutensa ja inspiraationsa hän kertoo saaneensa äidiltään.

– I am inspired by art, real people or fictional characters and life. I am driven by the need to express my anarchistic but vulnerable nature through clothing, Emmanuel kertoo.

Angel aloitti yrittäjäuransa suunnittelijana, keskittyen liiketoiminnan kestävyyskysymyksiin erityisesti muoti- ja pukualalla. Työssään hän keskittyy kierrätysmateriaaleihin ja second hand -muotiin. Samalla hän esiintyy drag-klubeilla, baareissa ja ravintoloissa. Esittävä taide on lähellä hänen sydäntään.

Angel kertoisi nuoremmalle itselleen tämän olevan rakastettu ja kannustaisi olemaan huolimatta siitä, millaisena muut sinut näkevät. Angelin sanoin taiteella on voima kertoa autenttisia tarinoita, välittää viestiä ja levittää tietoisuutta erilaisista yhteiskunnallisista aiheista.

– Make your own path and you’ll find the right people who appreciate and see you.

Haastateltu: Emmanuel Angel (@emm.a.ngel)

Kirjoittaja: Ansa Kilpeläinen

//

Art is a way of living and expressing creativity subjectively. At the same time, it is so much more – its relationship with society is multilevel and influential.

Shaking up our societal norms built on certain type of patterns, requires long-term community and individual work. Turning understandings and habits into more solidary and open-minded requires everyday discussions, re-insights, and challenging our ways of thinking.

Everyone can find their own way to make an impact through things like music, photography, design, peace work, politics, education or poetry. Emmanuel Angel (they / them) is a Helsinki-based designer and performer, who was born in Uganda and has lived in Finland eight years for now. Emmanuel says the creativity and inspiration was given by their mom.

– I am inspired by art, real people or fictional characters and life. I am driven by the need to express my anarchistic but vulnerable nature through clothing, Emmanuel says.

Angel began their entrepreneurial career as a designer, focusing on business sustainability issues, particularly in the fashion and apparel industry. Now focusing mainly on recycled materials and second-hand fashion. At the same time, Emmanuel performs in drag clubs, bars and restaurants. Performing arts are close to their heart.

Angel would tell the younger self that they are loved and encourage they to not care too much how others see you. In Angel’s words, art has the power to tell authentic stories, convey a message, and spread awareness about a variety of social topics.

– Make your own path and you’ll find the right people who appreciate and see you.

Interviewed: Emmanuel Angel (@emm.a.ngel)

Writer: Ansa Kilpeläinen

%d bloggaajaa tykkää tästä: