Mitä on monikulttuurisuus?

Grafiikka: Sessi Trapnowski

Monikulttuurisuus sanana koostuu kahdesta sanasta: moni/monta ja kulttuuri. Eikö meillä kaikilla sitten ole monta kulttuuria? Entä työkulttuuri, ruokakulttuuri tai musiikkikulttuuri? Monikulttuurisuudella usein korostetaan kuitenkin etnisiä tai eri maiden erilaisia kulttuureita. Miksi näitä kulttuureita halutaan korostaa musiikin, ruuan tai työn sijaan, vaikka nämä voivat ilmetä elämissämme jopa enemmän tai laajemmin?

Monikulttuurisuus käsitteenä kuvaa kulttuurista monimuotoisuutta, joka vallitsee nyky-yhteiskunnissa. Monikulttuurisuuteen liittyy kulttuurinen, uskonnollinen ja maailmankatsomuksellinen aspekti. Käsitteeseen liittyy myös ajatus moninaisuuden hyväksymisestä.

Arkikielessä monikulttuurisuus mielletään liittyvän etnisten tai eri maiden kulttuurien moninaisuuteen ja niiden hyväksymiseen. On tärkeää, että tiedostamme ihmisten erilaiset lähtökohdat ja kulttuurit. Monikulttuurisuus on rikkaus, jonka havaitseminen on tuonut meille Suomeen pizzan, sushit sekä reggae-musiikin. Länsimainen kulttuuri omaksuu erilaisia aspekteja muista kulttuureistaan yhteiskuntiin, mutta kuitenkin vain niiltä osin, mitkä se kokee sopiviksi.

Kulttuurierojen huomioiminen on tärkeää, mutta niiden korostaminen voi olla kuitenkin haitallista. Korostaminen voi johtaa muun muassa toiseuttavaan tai rodullistavaan kieleen, käyttäytymiseen tai tekoihin. Toiseuttamisella tarkoitetaan erojen korostamista me-muut -ajattelulla, jossa esimerkiksi ihonvärin perusteella erotellaan ihmisiä. Vain tiettyjen piirteiden korostaminen ja hyväksyminen on ongelmallista. Viime aikoina keskustelua on herättänyt esimerkiksi Fox-eye -meikkityyli, joka korostaa kettumaisia silmiä. Ongelmallista on kaksoistandardi, jossa länsimaissa trendin myötä tällaiset silmät ovat sallitut, trendikkäät ja hyväksytyt, kun samaan aikaan aasialaistaustaisille ominaiset silmänpiirteet ovat olleet pitkään rasismin kohteina.

Käsitteenä monikulttuurisuus voi myös piilottaa taakseen keskustelut rasismista ja rodullistamisesta. Kun käytämme sanaa monikulttuurisuus, oletuksena on samalla kulttuurien moninaisuuden hyväksyminen. Hyväksyminen on tärkeää, mutta se ei vie pois ongelmia valtarakenteista, rodullistamisesta ja rasismista. Vaikka elämme yhteiskunnassa, jossa monikulttuurisuus on osin hyväksyttyä, emme elä maailmassa, jossa ei ilmene rasismia. Rasismin tai rodullistamisen sivuuttaminen kulttuurien hyväksymisellä on ongelma. Rasismiin tulee aktiivisesti puuttua sekä tiedostaa sen olemassaolo.

Haastan kaikkia näin monikulttuurisuuden päivänä ajattelemaan, missä tilanteissa olisi hyvä vain tiedostaa monikulttuurisuus, mutta ei korostaa sitä.

Janina Ojala, Vuoden 2021 yhdenvertaisuus- ja tasa-arvo virkailija

Lähteet:

www.filosofia.fi

https://edition.cnn.com/style/article/fox-eye-trend-asian-cultural-appropriation-trnd/index.html

%d bloggaajaa tykkää tästä: