Vaalikokous/election meeting 11.11.2019

Kiinnostaako YK ja kansainvälinen ura? Haluatko tehdä kiinnostavaa vaikuttamistyötä, edistää YK:n tavoitteita ja työskennellä oikeudenmukaisemman maailman eteen? Haluatko kartuttaa osaamistasi työelämää varten ja saada uusia ystäviä? Jos vastasit kyllä, Helsingin YK-nuorten vuoden 2020 hallitus on oikea paikka sinulle!

Tervetuloa Helsingin YK-nuorten vaalikokoukseen maanantaina 11.11 klo 18 kokoushuone Weberiin (Uusi ylioppilastalo, Mannerheimintie 5A). Kokouksessa valitaan HYKYlle uusi hallitus vuodelle 2020.

Vaalikokouksessa valitsemme 13 virallista hallituksen jäsentä, 5 virkailijaa ja 4 varajäsentä. Mihinkään tehtävistä ei tarvita aikaisempaa kokemusta järjestötyöstä tai YK:sta; positiivinen asenne, kiinnostus YK-asioita kohtaan sekä valmius sitoutua HYKYn toimintaan riittää. Tämän vuoden hallituslaiset opastavat ja perehdyttävät uudet tulokkaat pestiään varten, eli rohkeasti kaikki vain hakemaan hallituspestejä!

MITEN HAKEA HALLITUKSEEN?

Hallitukseen voivat hakea kaikki Helsingin YK-nuorten jäsenet. Jäseneksi voit liittyä tällä lomakkeella: https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/47893/lomake.html
Jäsenyys on maksuton.

Toivottavaa on, että hallitukseen hakija pääsisi paikan päälle, mutta hallitukseen on mahdollista hakea myös videolla tai kirjoitetulla hakemuksella. Julkaisemme maanantaina 4.11 tällä tapahtumasivulla hakulomakkeen, jossa kaikki kiinnostuneet voivat ilmoittaa halukkuutensa hakea. Hallitukseen hakeminen ei vaadi lomakkeen täyttöä etukäteen, vaan myös paikan päällä voi ilmoittaa halukkuutensa mitä tahansa pestiä kohtaan. Lisäksi lomakkeessa on mahdollisuus lähettää video tai kirjallinen hakemus, mikäli on estynyt pääsemään paikan päälle. Julkaisemme tällä tapahtumasivulla tarkempia kuvauksia pesteistämme, jotta niiden sisältö näyttäytyy selkeämpänä sekä hakijoille, että äänestäjille.

MITEN ÄÄNESTÄÄ?

Kaikilla Helsingin YK-nuorilla on äänioikeus vaalikokouksessamme. Jäsenyys on maksuton ja sen voi tehdä tällä lomakkeella: https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/47893/lomake.html
Äänestäminen vaatii jäsenyyden lisäksi sitä, että olet paikan päällä vaalikokouksessamme.

Tilan esteettömyys: Tila on valitettavasti esteellinen, sillä se sijaitsee 3. kerroksessa, minne ei mene hissiä. Helsingin YK-nuorten toiminnassa ja tapahtumissa noudatetaan turvallisemman tilan periaatteita. Mikäli koet tai huomaat toiminnassa tai tapahtumissa häiritsevää käytöstä, voit ottaa yhteyttä Helsingin YK-nuorten tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusvastaavaan e-lomakkeella (https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/95458/lomake.html) tai sähköpostilla (henna.korkiakangas[at]helsinki.fi).

Mikäli sinulla on kysyttävää vaalikokoukseen liittyen, voit olla yhteydessä puheenjohtajaamme Vilma Carpéniin (vilma.carpen[a]helsinki.fi).

In English

Are you interested in the United Nations and building an international career? Do you want to promote the UN goals and contribute to sustainable development, peace, and justice? Want to build your professional skills and get new friends? If you said yes, the 2020 Board of the UN Youth of Helsinki is the right place for you!

We warmly welcome you to the annual election of the new board members for the UN Youth of Helsinki on the 11th of November at 6 p.m. in the Weber meeting room at the New Student House (Mannerheimintie 5A, 3rd floor). A new board will be elected for the upcoming year 2020 in this meeting.

In the meeting, we will elect 13 official board members, 5 attendants and 4 deputy members. For applying, no previous experience from working in an NGO or United Nations is needed, we only wish for you to have positive spirit, an interest towards working among the UN themes and we also hope that you are prepared to commit to our organization. The board members of the year 2019 will gladly help and advice new members regarding the different positions and roles in the board. If you have any interest towards our organization we encourage you to apply.

HOW TO APPLY FOR THE BOARD?

First, you have to be a member of UN Youth of Helsinki, you can join by using the following link: https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/47893/lomake.html
Joining is free of charge. If you want to apply for the board, we suggest for you to come to the election meeting but it is also possible to apply by sending us your motivation letter or video application. We will publish an online form on this event’s Facebook page on the 4th of November. We hope that everyone who applies for the board will fill the online form, but it is not obligatory. We will post all the descriptions of the positions in the comments of this event.

HOW DO I VOTE?

Everyone who is a member of UN Youth of Helsinki can vote at the election meeting. You can become a member here: https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/47893/lomake.html
Joining is free of charge. You have to present at the meeting in order to use your voice.

Accessibility: Unfortunately the New Student House is not wheelchair accessible, because the meeting room is on the 3rd floor and there is no elevator. The activities and events of UN Youth in Helsinki follow the principles of safer space. If you experience disturbing behavior in activities or events, you can contact the UN Youth Equality Officer in Helsinki by using the e – form (https://elomake.helsinki.fi/forms/95458/lomake.html) or by email (henna.korkiakangas[at]helsinki.fi).

If you have any questions regarding the election meeting, you can contact our chair Vilma Carpén (vilma.carpen[a]helsinki.fi).

Puheenjohtaja / Chairperson

Puheenjohtaja pitää huolta yhdistyksen kokonaiskuvasta ja sen toiminnasta yleisellä tasolla. Hän johtaa hallituksen työskentelyä ja huolehtii hallituksen työskentelyn sujuvuudesta. Puheenjohtaja tekee tiivistä yhteistyötä kaikkien hallituslaisten sekä yhteistyötahojen kanssa ja häntä avustaa varapuheenjohtaja. Puheenjohtajan käytännön tehtäviin kuuluu yhdistyksen ja hallituksen koolle kutsuminen, kokousten valmistelu sekä keskustelun ohjaaminen kokouksissa. Puheenjohtaja vastaa myös yhdistyksen toiminnan suunnittelusta, budjetoinnista ja raportoinnista yhdessä hallituksen kanssa. Tehtäväkenttä on laaja, mutta kokemus ja oppiminen sitäkin palkitsevampaa. Puheenjohtajana pääset oppimaan konkreettisesti järjestötyöstä, tiimityöstä, johtamisesta ja YK:n ja YK-nuorten toiminnasta. Lisäksi pääset toteuttamaan mielettömiä tapahtumia, vaikuttamaan ajankohtaisiin yhteiskunnallisiin kysymyksiin sekä tuomaan yhdessä hallituksen ja aktiivien kanssa nuorten ääntä kuuluviin.

The chairperson of UN Youth of Helsinki takes care of the overall picture of the association and its activities on a general level. The chairperson leads the work of the board and ensures its smooth functioning. The chairperson works closely with the whole board and affiliates and is assisted by the vice chairperson. The practical tasks of the chairperson include call of meetings of the association and the board, preparing meetings and conducting the discussion in the meetings. The chairperson is also responsible for the planning, budgeting and reporting together with the board. The field of work is extensive, but experience and learning are even more rewarding. As a chairperson you’ll learn various working skills such as teamwork and leadership. You’ll learn about the functioning of the UN and UN Youth and together with the board and active members you’ll have the chance to organize awesome events, raise the voice of youth and make a difference on current social issues.

** Please note that this position requires excellent Finnish language skills

Varapuheenjohtaja / vice chairperson

Helsingin YK-nuorten varapuheenjohtajan tehtäviin kuuluu ensisijaisesti puheenjohtajan työtaakan jakaminen sekä mahdollinen sijaistaminen yhdistyksen kokouksissa. Hallituskauden alussa laadittavan toimintasuunnitelman sekä loppukaudesta koottavan toimintakertomuksen koostaminen kuuluvat myös varapuheenjohtajan vastuualueisiin. Varapuheenjohtaja auttaa ja johtaa Hykyn toimintaa yhdessä puheenjohtajan kanssa ja varmistaa, että hommat sujuvat. Varapuheenjohtajan pesti on usein hyvin tekijänsä näköinen ja pestin luonteeseen vaikuttaa myös sisäinen työnjako ja dynamiikka puheenjohtajan kanssa. Hyky:ssä vallitseekin yleisesti yhteisöllinen ”kaikki tekee kaikkea” -henki ja varapuheenjohtajana pääseekin tekemään kaikennäköisiä hommia aina kokouksen vetämisestä seminaarien järjestämiseen. Varapuheenjohtajan pestissä eduksi on intohimo Hykyn toimintaa kohtaan ja kyky hallita kokonaisuuksia.   

As a vice chairperson of UN Youth of Helsinki, your main task is to share the workload of the chairperson and also substitute them in the meetings of the board, if needed. The tasks of vice chairperson also include writing of the plan of action in the beginning of rule and the report of activities at the end. The vice chairperson helps and leads UN Youth of Helsinki with the chairperson and ensures that everything is working as it should be. To a degree, the vice chair load is what you make of it, but the dynamic with the chairperson affects it also greatly. Also, UN Youth of Helsinki’s spirit is ”everyone participates in everything” so you can diversely take part in the activities of UN Youth of Helsinki’s activities, from hosting the board meetings to organizing various seminars, for example. As a vice chairperson it pays off to have ambitions towards UN Youth of Helsinki and have good skills working with diverse ensembles.

Sihteeri / secretary

Sihteeri on ensisijaisesti vastuussa hallituksen kokousten dokumentoinnista ja jäsenrekisterin ylläpitämisestä. Vastuutehtäviensä lisäksi sihteeri auttaa hallitusta parhaansa mukaan tapahtumien järjestämisessä. Pesti on melko kevyt, ja työmäärä vastuutehtävien ulkopuolella riippuu pitkälti omasta motivaatiosta. 

The secretary is responsible for meeting documentation and keeping up the member register. In addition to these core responsibilities, the secretary helps the board in organizing events.The position isn’t too burdensome, and it is up to the individual to decide how much they wish to be involved in the association’s activities.

Tiedottaja / communications coordinator

Hykyn tiedottajana olet vastuussa järjestön ulkoisesta viestinnästä; tehtävä sisältää muun muassa Hykyn nettisivujen ja blogin ylläpitämistä, somen päivittämistä, tapahtumista tiedottamista, sähköpostilistojen hallinta sekä uutiskirjeen kirjoittaminen. Tiedottajan pestissä pääset käyttämään luovuuttasi, kehittämään tekstintuottamistaitojasi ja oppimaan erilaisten viestintäalustojen hyödyntämisestä. Hallitustoiminta on loistava tilaisuus päästä suunnittelemaan ja toteuttamaan mielenkiintoisia tapahtumia ja tutustumaan mahtaviin tyyppeihin, kehittämään ja haastamaan itseään. Seuraavalle hallituskaudelle valitaan kaksi tiedottajaa, jotka työskentelevät yhdessä ja jakavat tiedotusvastuun.


As a communications coordinator of UN Youth of Helsinki you take responsibility for the organization’s external communications; for example updating Hyky’s blog and social media, event marketing, maintaining e-mail lists and writing the Newsletter. The task allows you to be creative, develop your writing skills and learn about the use of different communicative platforms. Being part of Hyky’s board is an excellent opportunity to plan and execute interesting events in great company, improve and challenge yourself. There are two positions for this task, the spokespersons will work together and share responsibility of organization’s communication. **Please note that this position requires good Finnish and English language skills.

Kotimaan projektivastaava / domestic project coordinator

Kotimaan projektivastaava on vastuussa Helsingin YK-nuorten tapahtumien toteutumista sekä siitä, että HYKYn eri työryhmien tapahtumasuunnittelut etenevät. Kotimaan projektivastaavan pestissä on hyvä varautua siihen, että ottaa itse päävastuun erinäisistä tapahtumista, mutta toisaalta myös muiden järjestämien tapahtumien koordinoimisesta. Samaan aikaan kotimaan projektivastaavan pesti on myös hyvä mahdollisuus päästä käyttämään omaa luovuuttaan tapahtumien suhteen ja inspiroitua YK:n arvoista. Pesti on siis loistava mahdollisuus kehittää omia organisointitaitojaan sekä saada lisää kokemusta tapahtumatuotannosta. Parasta pestissä on se, että pääsee järjestämään aiheita tärkeiden aiheiden ympärille ihanien ihmisten kanssa!

As a Domestic Project Coordinator you will be responsible for making sure that UN Youth of Helsinki’s events are being carried out and that HYKY’s working groups are moving forward with their plans. As a Domestic Project Coordinator it is good to be prepared to take the main responsibility for certain events but your task is also to coordinate events that other working groups are organizing. At the same time, it is a great chance to use your own imagination to organize different events and get inspired by the values of the United Nations. This task is a great opportunity to develop your organizational skills as well as your skills in event production. Best thing about this task is that you can organize events around important themes with wonderful people!

Kansainvälinen projektivastaava / International project coordinator/attendant?

Kansainvälisen projektivastaavan ja virkailija suurin, sekä merkittävin tehtävä on vuotuisen opintomatkan järjestäminen. Matkan teeman suunnittelu sekä rahoituksen pohtiminen alkaa heti alkuvuodesta, minkä vuoksi pesti vaatii sitoutumista koko vuodeksi. Matkan järjestämiseen liittyy myös matkalla tapahtuvien excursioiden järjestäminen, ilmastonäkökulman huomioiminen, sekä muut matkaan liittyvät huomionarvoiset asiat -kuten majoittuminen, matkan taittaminen ja aikataulutus. Toivottua on myös järjestää matkaan teemaan liittyvää tapahtumaa ennen itse matkaa. Matkan järjestämisen lisäksi kansainvälisyydestä huolehtiminen on kansainvälisen projektivastaavan vastuulla, mikä tarkoittaa esimerkiksi hyvien suhteiden ylläpitoa muiden maiden YK-nuoriin. Kansainvälisenä projektivastaavana pääset suunnittelemaan vuoden kohokohtaa työryhmän ja virkailijan tuella sekä opit tekemään rahoitushakemuksia ja verkostoitumaan YK-toimijoihin myös ulkomailla. 

International project coordinator’s and attendat’s biggest, most time-taking and predominant task is to organize the annual study trip. The planning of the trip’s theme and financial aid seeking begins right at the start of the year thus making the position one of commitment. The organization of the study trip includes arraging excursions on the trip and other basic matters for the successful trip. Besides organizing the trip, the international project coordinator makes sure internationality is present in HYKY’s activity, which includes maintaining good relations with UN Youth groups abroad. As the international project coordinator, you will get to plan the highlight of the year as well as learn how to make financial aid applications and meet with UN professionals abroad.

Ympäristövastaava / environmental coordinator

Ympäristövastaavan tehtäviin kuuluu ensisijaisesti HYKY:n vuosittaisen ympäristösuunnitelman laatiminen sekä tapahtumien järjestäminen YK:n arvojen mukaisesti. Yhdessä ympäristövirkailijan kanssa ympäristövastaava määrittää tavoitteet HYKY:n toiminnan ympäristöystävällisyydestä ja päättää milloin ja minkälaisia tapahtumia ympäristötiimi järjestää seuraavan hallituskauden aikana. Tässä virassa on hienot mahdollisuudet päästä vaikuttamaan, muodostamaan yhteistyötä muiden järjestöjen kanssa sekä luoda mielenkiintoisia tapahtumia ja kampanjoita. Ympäristövastaavan virka opettaa järjestelytaitoja, tiimityöskentelyä, tiimin johtamista sekä, ennen kaikkea, miten voimme pyrkiä vaikuttamaan positiivisesti muihin nuoriin ympäristöasioiden saralla.

The tasks of the environment coordinator include primarily creating our annual environmental scheme and event planning according to the UN’s values. Together with the environment attendant the environment officer defines the objectives of acting environmentally friendly as well as, when and what kind of events the environment team will organize during the following board’s term. This post offers you a great chance to influence, create cooperation with other organizations, and organize interesting events and campaigns. As an environment coordinator you learn a lot about organizing skills, teamwork, how to lead a team and, primarily, how we can strive to create positive influence among young people in our field.

Yhdenveratisuus- ja tasa-arvovastaava / Equality and parity officer

Vastaavan tehtävänä on huolehtia yhdenvertaisuusasioiden toteutumisesta kaikessa HYKYn toiminnassa mahdollisimman hyvin. Tämä tarkoittaa esimerkiksi tilojen esteettömyyttä, turvallisemman tilan periaatteiden noudattamista, tapahtumien ja tiedotuksen monikielisyyttä tai erilaisten ruokavalioiden huomioimista tarjoiluissa. Myös häirintälomakkeen ylläpito kuuluu vastuualueisiin, eli toiminnassa mahdollisesti ilmenevään häirintään tai muuten epäasialliseen käytökseen reagoiminen. Minna Canthin eli tasa-arvon päivänä vastaava voi toimintasuunnitelmasta riippuen myös olla vetovastuussa päivään liittyvästä tapahtumasta.  Virka antaa mahdollisuuden päästä vaikuttamaan sekä luomaan mielenkiintoisia kampanjoita ja tapahtumia. Virka ei vaadi aiempaa kokemusta järjestötoiminnasta ja onkin oiva mahdollisuus päästä oppimaan uutta. 

The equality and parity officer is responsible for ensuring that parity matters are considered in all the organization’s activities. For example, this can mean accessibility for wheelchairs, following Safer Space guidelines, providing information and events in multiple languages, or catering for different diets. Maintaining the harassment questionnaire (e-form) and reacting to possible harassment or otherwise inappropriate behaviour in HYKY’s activities is also part of the officer’s responsibilities. On Finland’s national day of equality the officer can also coordinate an event regarding the theme. The post offers you a great chance to influence and organize interesting campaigns and events. You don’t need to have experience in working in an organization and this is a great opportunity to learn new things.

Sidosryhmävastaava / Stakeholder representative

Sidosryhmävastaavan tehtävänkuvaan kuuluu HYKYn suhteista ja kontakteista huolehtiminen. Tehtävässä on myös mahdollista järjestää erilaisia tapahtumia omien kiinnostusten mukaisesti, kuten esimerkiksi kouluvierailuja, ekskursioita tai keskustelutilaisuuksia. Vuosi 2020 tuo kuitenkin pieniä muutoksia virkaan, ja tehtäviin tulee sisältymään tiiviimpää yhteistyötä sidosryhmien kanssa. Sidosryhmävastaavia valitaan kaksi, joista toinen valitaan HYKYn Suomen YK-nuorten paikallisjärjestöedustajaksi ja toinen Suomen YK-liiton edustajaksi. Näistä jälkimmäinen pesti on kaksivuotinen ja kestää vuoden 2021 loppuun. Sidosryhmävastaavan pestissä on silti suhteellisen vapaat kädet, ja saatkin mahdollisuuden muokata tehtävänkuvaa haluamaasi suuntaan. Sidosryhmävastaavana pääset siis luomaan kontakteja keskeisten tahojen kanssa sekä edistämään yhdessä muiden mahtavien hallituslaisten kanssa HYKYn tavoitteita. Tämä onkin loistava paikka päästä HYKYn hallitukseen ja toimintaan monipuolisesti mukaan!

Stakeholder representative’s position includes taking care of HYKY’s relations and contacts which vary according to different working groups’ agenda. In this position you can arrange different events according to your interests, for example excursions, school visits, discussion events etc. In 2020 there will be some changes in this position, including more cooperation with other organizations and stakeholder groups. We will elect two stakeholder representatives: one stakeholder will be elected as HYKY’s representative for UN Youth of Finland and the other one as HYKY’s representative for UN Association of Finland. The latter one of these positions is for next two years, 2020-2021. You will also have an opportunity to decide how you want to develop this position. As a stakeholder representative you can take forward important themes with other amazing board members and expand your knowledge of Finnish organizations. This is a great way to be part of HYKY’s board!

Virkistys- ja työelämävastaava / recreation and career coordinator

Virkistys- ja työelämävastaavan tehtävänä on huolehtia aktiiviemme hyvinvoinnista ja viihtyisästä ilmapiiristä järjestämällä virkistysiltoja, joissa hallituksen jäsenet voivat tutustua paremmin toisiinsa ja rentoutua. Virkistäytymisen ohella vastaavan vastuulla on järjestää vuoden aikana työelämätapahtuma, jossa tutustutaan YK-asioiden parissa työskenteleviin henkilöihin ja näiden urapolkuihin. Tänä vuonna järjestimme uratapahtuman yhteistyössä Helsingin yliopiston urapalvelujen kanssa 29.11. Tapahtumassa käsiteltiin kansainvälisiä uramahdollisuuksia muun muassa Ulkoministeriössä, Suomen Punaisella Ristillä ja YK:ssa. Virkistys- ja työelämävastaavana opit paljon tapahtumien järjestämisestä sekä työmahdollisuuksista YK:ssa ja pääset verkostoitumaan kiinnostavien YK-ammattilaisten kanssa.


Recreation and career coordinator’s task is to keep up our team spirit by organizing hang out nights for our active members to get to know each other better, and to increase knowledge about career opportunities at the UN by organizing a career event where our active members have an opportunity to meet people who are or have been working on issues related to the work of the UN. This year we organized career event 29th of October about international careers with cooperation of University of Helsinki’s career services. In the event we processed possible careers at Ministry of Foreign Affairs of Finland, Finnish Red Cross and UN. As the recreation and career coordinator you will learn a lot about organizing events and job opportunities in the UN and you will get to meet interesting UN professionals.

Taloudenhoitaja / stakeholder

Taloudenhoitajan tehtäviin kuuluu hoitaa yhdistyksen operatiivista kassaa, varoja ja maksuliikennettä, kirjanpitoa ja tilinpäätöstä sekä taloussuunnittelua ja budjetointia.  Taloudenhoitajana pääset näkemään monipuolisesti yhdistystoiminnan talouden prosesseja ja kehittämään niitä haluamaasi suuntaan. Taloudenhoitajan pesti on siitä hyvä, että se on helppo sovittaa omiin aikatauluihin. Tehtävään valittavalla on hyvä olla joko kokemusta taloushallinnon puolelta tai aitoa kiinnostusta oppia yhdistyksen taloudenhoidosta. Tätä ei tule kuitenkaan pelästyä sillä yhdistyksen taloudenpito ei ole rakettitiedettä.

The treasurer’s main tasks consist of operative cash, asset and transaction management, accounting and financial statement reporting. Treasurer also takes care of the financial planning and budgeting. As a treasurer you will discover the financial processes of an NGO and you will be able to develop them. Treasurers task is quite easy to fit into your own schedules. The person chosen into this task should have either experience of financial processes through school or work, or interest to learn about the financial processes. Remember not to worry about this too much as the financial processes of association are quite simple and easy to learn. 

Varajäsen / debuty member

Hallituksen varajäsenen tehtävänä on osallistua kokouksiin erityisesti silloin, kun varsinaisia jäseniä ei pääse tarpeeksi paikalle ja kokous ei muutoin olisi päätösvaltainen. Varajäsenet ovat kuitenkin kaikkiin kokouksiin enemmän kuin tervetulleita, ja he osallistuvat aktiivisesti kaikkeen HYKYn toimintaan siinä missä muutkin hallituksen jäsenet. Varajäsenen pestiä voi toteuttaa omien mahdollisuuksien ja mielenkiinnon mukaan – pesti on muita hallituspestejä hieman kevyempi, kun varsinaista omaa vastuualuetta ei ole, mutta toisaalta kaikkeen on mahdollista ja hyvin toivottavaakin osallistua. Vastuuta vaikkapa tapahtumien järjestämisestä voi myös ottaa paljonkin, joten pestissä pääsee halutessaan toteuttamaan varsin aktiivista roolia. Varajäsenten määrä voi vaihdella, tällä hetkellä varajäseniä on neljä.

The main task for a deputy member is to attend board meetings, especially when there are not enough actual board members attending and the meeting would not be quorate. Deputy members are however more than welcome to attend all board meetings, and they take part in the activities of UN Youth of Helsinki like all the other board members. As a deputy member you can be as active as you want – the job is a bit easier than other board tasks as there is not a specific field of responsibility, but it is possible and definitely recommended to help out with all tasks the board has. As a deputy member you can e.g. take responsibility of organizing events or put forward topics that are important to you – it is a perfect way to learn about working in an organization! The amount of deputy members can vary, at the moment there are four of them.

Halukkuudesta liittyä mukaan voit ilmoittaa täällä! Lomakkeen täyttäminen ei vielä sido mihinään. Kannustamme myös tulemaan paikan päälle ensisijaisesti!

The application form has opened and you can apply here! You can use this form to express your interest in applying to the board of UN Youth of Helsinki, but completing this form is not binding.

%d bloggaajaa tykkää tästä: