Alkuperäiskansojen kulttuuri on sidottu ympäristöön

Tänään on YK:n kansainvälinen maailman alkuperäiskansojen päivä. Päivän tarkoituksena on muun muassa muistuttaa alkuperäiskansoille kuuluvista oikeuksista ja pyrkimyksistä vaalia näiden kansojen ainutlaatuista kulttuuria ja elämäntapaa.

YK:ssa ymmärrys alkuperäiskansojen asemasta syntyi vähitellen. Vuonna 1982 YK:n erityisraportoija Jose R. Martinez Cobo julkaisi kuuluisan tutkimuksensa alkuperäiskansoihin kohdistuvasta syrjinnästä ja esitti, että kansoilla on itse oikeus määritellä jäsenensä. Myöhemmin YK:ssa on perustettu erilaisia työryhmiä ja foorumeita koskien alkuperäiskansojen oikeuksia, vuonna 1989 laadittiin ILO:n  sopimus 169 (Itsenäisten maiden alkuperäis- ja heimokansoja koskeva yleissopimus) ja viimeisimpänä julistus alkuperäiskansojen oikeuksista (2007) sekä YK:n alkuperäiskansojen maailmankonferenssi (2014).

Alkuperäiskansojen intressit kuitenkin painuvat usein globaalin maailmantalouden ja politiikan pohjalle, koska alkuperäiskansat ovat lähes poikkeuksetta kansallisvaltioiden sisällä eläviä vähemmistöryhmiä. Käsite “alkuperäiskansa” on kaikkea muuta kuin neutraali, mutta se on varsin hyödyllinen silloin, kun halutaan korostaa kyseisten ryhmien poliittisia intressejä. Tällä hetkellä keskeinen ongelma ovat alkuperäiskansojen maaoikeudet. Alkuperäiskansojen kulttuuri ja elämäntapa on ollut vuosisatoja sidottu siihen ympäristöön, jossa he ovat eläneet. Toisin sanoen alkuperäiskansoilla pitäisi olla oikeus tähän ympäristöön, jos heidän kulttuuriaan halutaan suojella.

Alkuperäiskansojen maaoikeuksista kiistellään juuri nyt Havaijilla. Havaijin korkein vuori, nukkuva tulivuori Mauna Kea, on ollut pitkään tärkeä havainnointipaikka tähtitieteilijöille ja sen huipulle on rakennettu useita observatorioita. Nyt huipulle halutaan rakentaa pohjoisen pallonpuoliskon suurin teleskooppi, Thirty Meter Telescope (TMT), jonka avulla pystyttäisiin tarkastelemaan muinaisia galakseja ja kaukaisia planeettoja jopa paremmin kuin Hubble-avaruusteleskoopin avulla. Havaijin Mauna Kea on yksi harvoista paikoista maailmassa, joka soveltuu tämän kaltaisen teleskoopin rakennuspaikaksi.

Mauna Kea on myös keskeinen alue havaijilaiselle ja polynesialaiselle kulttuurille. Se on pyhä alue, joka on tärkeä osa havaijilaisen alkuperäiskansan historiaa ja siellä on muun muassa muinaisia hautapaikkoja ja esihistoriallisia pyhäkköjä. Tästä syystä teleskoopin rakentamista on vastustettu jo vuosia ja nyt, kun sen rakennustöiden kuuluisi alkaa, vuorelle on kerääntynyt protestoimaan joukoittain havaijilaisia, jotka ovat estäneet työntekijöiden pääsyn vuoren huipulle. Protestien tueksi on syntynyt jo huomattava some-liike, jossa ovat mukana Leonardo DiCaprio, Jason Momoa ja Dwayne Johnson.

Kun otetaan huomioon myös Havaijin historia, on selvää, miksi teleskoopin rakentamista vastustetaan, ja mistä on kyse, kun puhutaan alkuperäiskansojen oikeuksista. Yhdysvallat otti Havaijin haltuunsa vuonna 1898 – joidenkin mielestä laittomasti – ja hallitsee useita alueita saarilla, esimerkiksi Mauna Kea -vuorta. Teleskoopin rakentaminen voidaan nähdä jatkumona kolonialismille tai yksinkertaisesti tilanteena, jossa saaren alkuperäisasukkaiden vaatimuksia ei oteta huomioon ja heille historiallisesti ja kulttuurisesti tärkeä alue otetaan käyttöön muiden toimijoiden intressien edistämiseksi.

Havaijilaisten tilanne on onnekas siinä mielessä, että protestiliike on saanut tuekseen tunnettuja julkisuuden henkilöitä ja runsaasti näkyvyyttä amerikkalaisessa mediassa. Ympäri maailmaa on alkuperäiskansoja, joiden aluevaatimukset eivät saa välttämättä edes kansallista huomiota. Tämä päivä on muistutus siitä, että alkuperäiskansojen äänet on saatava kuuluviin. Täällä Suomessakin on parantamisen varaa, koska emme ole vieläkään ratifioineet ILO 169 -sopimusta eikä saamelaisten itsemääräämisoikeudesta ole päästy selvyyteen.

Lähteet:

Miner Murray, Meghan 2019: Why Are Native Hawaiians Protesting Against a Telescope? The New York Times 22.7.2019. https://www.nytimes.com/2019/07/22/us/hawaii-telescope-protest.html Viitattu 8.8.2019.

Overbye, Dennis 2016: Under Hawaii’s Starriest Skies, a Fight Over Sacred Ground. The New York Times 3.10.2016. https://www.nytimes.com/2016/10/04/science/hawaii-thirty-meter-telescope-mauna-kea.html Viitattu 8.8.2019.

Rasmus, Linnea 2018: Saamelaiskäräjät esittää ILO 169 – sopimuksen käsittelyn siirtämistä seuraavalle eduskuntakaudelle – Mitä hyötyä sopimuksen vahvistamisesta olisi? Yle 18.12.2018. https://yle.fi/uutiset/3-10560363 Viitattu 8.8.2019.

Squires, Bethy 2019: Jason Momoa and Dwayne Johnson Join ‘Protect Mauna Kea’ Protests. Vulture 1.8.2019. https://www.vulture.com/2019/08/jason-momoa-and-dwayne-johnson-join-mauna-kea-protests.html Viitattu 8.8.2019.

Suomen YK-liitto: Kansainvälinen maailman alkuperäiskansojen päivä. https://www.ykliitto.fi/tapahtumat/yk-paivat/kansainvalinen-maailman-alkuperaiskansojen-paiva Viitattu 8.8.2019.

The United Nations: Indigenous People at the UN. https://www.un.org/development/desa/indigenouspeoples/about-us.html Viitattu 8.8.2019.

Tynkkynen, Jyri 2017: Raportti: Saamelaisten oikeudet toteutuvat huonosti. Yle 26.4.2017. https://yle.fi/uutiset/3-9583390 Viitattu 8.8.2019.

%d bloggaajaa tykkää tästä: