Turvallinen abortti on ihmisoikeus

Aborttioikeus ja aborttilainsäädäntö puhututtaa nyt ympäri maailmaa. Tämän blogipostauksen on kirjoittanut Helsingin YK-nuorten hallituksen varajäsen Sonja Ojala, joka opiskelee erityispedagogiikkaa pääaineenaan.

Keskustelu aborttioikeudesta ja abortin laillisuudesta nousi jälleen otsikoihin, kun Yhdysvalloissa Alabaman osavaltiossa säädettiin abortin lähes kaikissa tilanteissa kieltävä laki. Uuden lain mukaan edes insestin tai raiskauksen tuloksena käynnistynyttä raskautta ei saa keskeyttää. Abortin tekeminen on sallittua ainoastaan, mikäli sikiö on kuolemassa tai äiti hengenvaarassa. Raskaudenkeskeytyksen tekevä lääkäri voi Alabamassa säädetyn lain mukaan saada jopa 99 vuoden vankeustuomion. Vastaavia tiukennuksia aborttilainsäädännössä on tehty lyhyen ajan sisällä useampia: esimerkiksi Yhdysvalloissa Georgian, Kentuckyn, Mississipin ja Ohion osavaltioissa on tämän vuoden aikana säädetty abortin olevan laiton raskauden edettyä kuutta viikkoa pidemmälle. YK:n ihmisoikeusasiantuntijat ovat vaatineet valtioiden hallituksia dekriminalisoimaan abortin ja tukemaan naisten ja tyttöjen autonomiaa omaan kehoonsa. Abortin kieltävien lakien säätäminen on huolestuttavaa useista syistä, joista seuraavassa muutamia.

  • Laiton abortti on naiselle laillista huomattavasti suurempi terveydellinen riski sekä fyysisesti että henkisesti. WHO:n (2018) mukaan maailmassa tehdään vuosittain 25 miljoonaa vaarallista aborttia. Näitä vaarallisia abortteja tehdään yli neljä kertaa enemmän rajoittavan kuin vapaamman aborttilainsäädännön maissa (DESA, 2014). Abortin kieltäminen lailla ei siis johda siihen, että aborttien tekeminen loppuu – päinvastoin maissa, joissa naisilla on oikeus aborttiin sekä tietoa ja mahdollisuus eri ehkäisymenetelmien käyttöön, on matalimmat aborttiluvut (OHCHR, 2018). Joka vuosi 4,7–13,2% äitiyskuolemista johtuu vaarallisesta abortista, ja noin 7 miljoonaa naista joutuu vuosittain sairaalaan toimenpiteen vuoksi. Vaaralliset abortit myös koituvat kalliiksi: niistä aiheutuneiden komplikaatioiden hoitaminen aiheuttaa arviolta 553 miljoonan dollarin kustannukset joka vuosi. (WHO, 2018.) Tutkimus on sen sijaan osoittanut, että aborttilakien vapauttaminen ja siitä seurannut terveydenhuollon reformi on onnistunut useassa maassa vähentämään aborttiin liittyviä kuolemia erittäin merkittävästi (Benson, Anderson & Samandari, 2011).
  • Aborttilainsäädännöstä – eli naisten oikeudesta omaan kehoonsa – päättävät useissa tapauksissa miehet. Esimerkiksi Alabaman tapauksessa sen kiristämistä kannattaneet senaatin jäsenet olivat kaikki miehiä. Tuoreessa muistissa on myös tammikuussa 2017 noussut kohu: sosiaalisessa mediassa levinneessä kuvassa presidentti Trump ja allekirjoittaa miesjoukon ympäröimänä määräyksen, joka kieltää yhdysvaltalaisrahoitteisten kansalaisjärjestöjen aborttineuvonnan ja aborttien tekemisen.

Aborttilainsäädännön taustalla on tyypillisesti ollut pyrkimys kontrolloida naisten ja tyttöjen päätöksentekoa rikoslain avulla (OHCHR, 2018). Kritiikkiä on herättänyt lisäksi edellä mainittu neljässä yhdysvaltalaisessa osavaltiossa tehty lakimuutos, jossa laillisen abortin rajaksi asetettiin kuusi viikkoa. Tämä tarkoittaa, että kuukautiskierrostaan riippuen nainen ei ole välttämättä voinut vielä saada tietää raskaudestaan ennen kuin laillisen abortin saaminen on liian myöhäistä.

  • Aborttilainsäädännön kiristäminen on tasa-arvokehityksessä askel taaksepäin. Esimerkiksi Yhdysvalloissa on vuonna 1973 linjattu liittovaltion tasolla, että abortti on laillinen. Toisin sanoen uusi osavaltion tason laki on perustuslain vastainen. Naisten seksuaaliterveydellisistä oikeuksista on käyty taistelua vuosikymmenten ajan. Tilastollisesti on nähtävissä, että esimerkiksi vuosien 1996 ja 2013 välillä lailliseen aborttiin oikeuttavien syiden määrä on kasvanut maailmanlaajuisesti (DESA, 2013). Kehityksen suunta on siis suuressa mittakaavassa ollut oikea jo pitkään. Kehittyneiden ja kehittyvien maiden välillä on kuitenkin aborttilainsäädännön tiukkuudessa yhä merkittäviä eroja samalla, kun kehittyvien maiden asukkaiden saama terveydenhuolto on keskimäärin kehittyneitä maita heikommalla tasolla.

YK:n Kaikkinaisen naisten syrjinnän poistamista koskeva yleissopimus ottaa kantaa perhesuunnitteluun liittyviin oikeuksiin. Esimerkiksi artiklassa 12 vaaditaan terveydenhoitopalveluiden saannin takaamista sukupuolten välisen tasa-arvon pohjalta mukaan lukien perhesuunnittelun palvelut. Ryhmä YK:n ihmisoikeusasiantuntijoita vaati viimesyksyisessä lausunnossaan (OHCHR, 2018) valtioita ja niiden hallituksia kaikkialla maailmassa dekriminalisoimaan abortin. Heidän mukaansa raskaana olevan henkilön oikeus päättää raskaudestaan liittyy keskeisesti ihmisen oikeuteen yksityisyyteen, tasa-arvoon sekä fyysiseen ja henkiseen koskemattomuuteen. Oikeus abortin tekemiseen on edellytys muiden oikeuksien ja vapauksien toteutumiselle. Oikeus turvalliseen aborttiin on ohittamaton askel kohti tasa-arvoa ja yhtäläisten ihmisoikeuksien toteutumista.

Lähteet:

Benson, J., Andersen, K. & Samandari, G. (2011). Reductions in abortion-related mortality

following policy reform: evidence from Romania, South Africa and Bangladesh. Reproductive Health, 8, 39.

Kaikkinaisen naisten syrjinnän poistamista koskeva yleissopimus 68/1986 (4.10.1986). Haettu 26.5.

osoitteesta https://www.finlex.fi/fi/sopimukset/sopsteksti/1986/19860068/19860068_2.

UN Department of Economic and Social Affairs (DESA) (2013). World Population Policies 2013.

Haettu 24.5.2019 osoitteesta https://www.un.org/en/development/desa/population/publications/pdf/policy/WPP2013/wpp2013.pdf.

UN Department of Economic and Social Affairs (DESA) (2014). Abortion Policies and

Reproductive Health around the World. Haettu 24.5.2019 osoitteesta

https://www.un.org/en/development/desa/population/publications/pdf/policy/AbortionPoliciesReproductiveHealth.pdf.

UN Office of the High Commissioner for Human Rights (OHCHR) (2018). International Safe

Abortion Day- Friday 28 September 2018. Verkkosivu-uutinen. Haettu 26.5.2019 osoitteesta https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=23644&LangID=E.

World Health Organization (2018). Preventing unsafe abortion. WHO:n verkkosivut. Haettu

24.5.2019 osoitteesta https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/preventing-unsafe-abortion.

%d bloggaajaa tykkää tästä: