Euroopan Unioni – globaalin rauhan edistäjä

Tänään alkaa maailman toiseksi suurimpien ja vaikutusvaltaisimpien vaalien ennakkoäänestys. Kyseessä on Euroopan parlamentin vaalit, joissa äänioikeutettuja on 400 miljoonaa. Euroopan Unioniin kuuluu 28 jäsenmaata ja Suomesta valitaan 13 Euroopan parlamentin jäsentä eli meppiä. Ainakin toistaiseksi riippuen Iso-Britannian tilanteesta. Jos brexit tulee toteen niin Suomi saa yhden edustajan lisää Euroopan Unioniin.

EU on perustamisen taustalla on ollut rauhan ylläpitäminen ja tämä agenda jatkuu edelleen. Toisen maailmansodan jälkeen perustettiin Euroopan hiili- ja teräsyhteisö lisäämään Euroopan keskinäistä yhteistyötä ja vähentämään Ranskan ja Saksan vastakkainasettelua.

Europarlamentin puheenjohtaja Martin Schulz oli vastaanottamassa Nobelin rauhanpalkintoa vuonna 2012 ja julisti EU:n historian suurimmaksi rauhantekijäksi. Palkintosumman kokonaan EU lahjoitti konfliktialueiden lapsille suunnattujen koulutushankkeiden hyväksi sekä lisäksi omasta budjetistaan kaksi miljoonaa. Palkinnon perusteena oli EU:n onnistuminen rauhan säilyttämisessä alueellaan sekä onnistuminen rauhan maailmanlaajuisessa edistämisessä. EU on myös ollut suuri demokratian edistäjä lisäämällä tasa-arvoa ja vapaata liikkuvuutta omalla sisäisellä yhteistyöllään.

EU on omalla ulkopolitiikallaan suuresti edistänyt globaalia rauhaa ja se on yksi tärkeimmistä kehitysyhteistyömäärärahojen maksajista, myös kehitysapu on yksi EU:n neljästä peruspilarista. EU:n kehityspolitiikan tavoitteena on köyhyyden vähentäminen ja ajan kanssa sen absoluuttinen poistaminen. EU edistää ihmisoikeuksia muun muassa ulkopoliittisilla linjauksillaan, kuten Venäjä-pakoitteilla ja tuomitsemalla maita, joissa ne eivät toteudu. EU on ottanut kantaa esimerkiksi Valko-Venäjän, Puolan ja Turkin toimintaan näillä politiikan saroilla. EU on ottanut vastuuta allekirjoittamalla kansainvälisiä sopimuksia esimerkiksi Pariisin ilmastosopimuksen ja noudattanut sekä valvonut niiden toteutumista.

Lisäksi EU:n ja Yhdistyneiden Kansakuntien yhteistyö on edistänyt rauhaa. EU on toiminut YK:n kanssa yhteistyössä muun muassa miinanraivaustyössä Albaniassa tai hygienian lisäämisen projektina Ugandassa. YK:n arvot humaanitaarisen toiminnan lisäämisessä ja demokratian kehittämisessä osuvat EU:n kanssa yksiin ja ovat mahdollistaneet ja jatkossakin tulevat mahdollistamaan mittavia toimia näillä aloilla lisäämään globaalia hyvinvointia. YK on myös järjestönä todella tärkeä kumppani EU:lle ja YK:n kokouksissa on vuodesta 2011 lähtien Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja eli niin sanotun huippukokouksen puheenjohtaja, käynyt esittämässä puheenvuoron koko EU:n puolesta. EU:n agenda on edistää monenvälisyyttä ja tukea YK:ta epävakaassa ja arvaamattomassa maailmassa, ehkäistä konflikteja ja lisätä rauhaa ja ylipäätään laajentaa maailmanlaajuista yhteistyötä niin ilmastokysymyksissä, terrorismin torjunnassa kuin joukkotuhoasieden poistossa.

EU:lla on myös johtorooli Agenda2030-toimintaohjelmassa, joka esittää 17 kunnianhimoista tavoitetta, jotka tähtäävät muun muassa kestävään kehitykseen, eriarvoisuuden vähentämiseen, terveyteen, köyhyyden poistoon. Agenda2030 hyväksyttiin myös YK:n huippukokeuksessa New Yorkissa 25.9.2015 ja se on entisestään lisännyt EU:n ja YK:n tiivistä yhteistyötä.

EU on onnistunut rauhan projekti ja se on saavuttanut ensisijaisen tavoitteensa edistää rauhaa. Jatkossakin EU tulee ylläpitämään ja edistämään rauhaa. Kehitysyhteistyöllään EU on tukenut sosiaalista kasvua, mikä on edistänyt rauhaa ja ihmisten hyvinvointia. EU on rajojen sisällä saavuttanut vapaan liikkuvuuden, jossa liikkuvat vapaasti raha, ihmiset, palvelut ja tavarat. EU on näiden asioiden valossa maailman suurin demokratia.

Lähteet: https://eeas.europa.eu/delegations/vienna-international-organisations/47281/eu-adopts-priorities-united-nations-73rd-united-nations-general-assembly_en, https://eurooppatiedotus.fi/

Kirjoittajat: Akseli Mikkola, Helsingin YK-nuorten tiedottaja

Sokorey Mohamed, Helsingin YK-nuorten kansainvälinen projektivastaava

%d bloggaajaa tykkää tästä: