Hyvää kahvia -kampanja, Good Coffee campaign 5.-12.4!

Ota ystäväsi mukaan ja lähde nauttimaan kuppi Hyvää kahvia, samalla tuet Zimbabwen Aids orvot ry:tä! ☕️

Helsingin YK-nuoret järjestävät jo kolmatta vuotta peräkkäin Hyvää kahvia -kampanjan, jonka tarkoituksena on kerätä rahaa tietylle hyväntekeväisyys järjestölle. Tänä vuonna olemme valinneet kohteeksi Zimbabwen Aids-orvot ry:n

Hyvää Kahvia -kampanjan tarkoituksena on tukea orpolasten koulunkäyntiä sekä edistää heidän hyvinvointia Hararen Dzivarasekwan kaupunginosassa, Zimbabwessa. Kampanjassa mukana olevat kahvilat lahjoittavta jokaisesta viikon aikana myydystä kahvista 10-20 senttiä tukeakseen Zimbabwen Aids orvot ry:n toimintaa. Zimbabwessa lapsilla on oikeus kouluun, mutta se ei ole pakollista. Läheskään kaikki lapset eivät pääse kouluun kalliiden lukukausi- ja materiaalimaksujen takia. Kampanja auttaa tarjoamaan 400:lle orpolapselle koulutsmahdollisuuden lisäksi sännölllisen lämpiman ruoan, IT-opetusta, terveydenhuoltoa, liikuntaharrastuksia, kulttuuritoimintaa, ympäristökasvatusta sekä suojaa. Zimbabwen Aids-orvot ry on suomalaisten perustama, poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton yhdistys, jonka arvokas toiminta on jatkunut pitkäjänteisesti jo yli 20 vuotta.

Järjestämme kampanjan yhteyteen seminaarin, johon saamme vieraaksemme Zimbabwesta lukiolais orpo Letwinin. Hän tulee kertomaan Seppo Ainamo ja Oili Wuolteen kanssa UNICEFin ja UNESCOn preppaamana orpotytön heikosta asemasta perinnekulttuurin ja modernin yhteiskunnan ristipaineessa. Seminaari järjestetään 5.4 klo. 15-17.00, Helsinki Think Companylla (Vuorikatu 5). Seminaaari on englanninkielinen.

Yhteistyökahvilat:
Yhteistyökahviloita löydät ympäri Helsinkiä. Jokaisessa kahvilassa pääset itse nauttimaan hyvästä kahvista sekä samalla saat mahdollisuuden tukea konkreettisesti orpolasten koulutusmahdollisuuksia ja hyvinvointia.

Bergga, Viides linja 14
Kaakaopuu, Urho Kekkosen katu 1
Regatta, Merikannontie 8
Roots, Vaasankatu 14
Rupla, Helsinginkatu 16
Lisää myöhemmin…

Hyväää kahvia -kampanja kestää viikon 5-12.4.2017

Osallistu myös somessa!
Postaamalla kuvan kahvihetkestä yhteistyökahviloissamme hashtageilla #hyvääkahvia2017 #goodcoffee2017 ,osallistut arvontaan, josta voit voittaa Helsingin YK nuorten Agenda2030 kangaskassin.

//
Take a friend with you and go enjoy a cup of Good Coffee at doing so you will also support the Zimbabwe AIDS Orphans Society’s ! ☕️

Helsinki UN youth is organizing for the third year in a row Good Coffee campaign, which aims to raise money for a specific charity. This year, we have chosen the Zimbabwe AIDS Orphans Society’s

The Good Coffee campaign aims to support orphaned children to get access to education and improve their well-being in Dzivarasekwa district of Harare, Zimbabwe. The cafes committed to the campaign will donate of each sold coffee during the week 10 to 20 cents in order to support the Zimbabwe Aids Orphans Society’s activities. In zimbabwe children have the right to education, but it is not mandatory. However not all children get the opportunity for attending school due to expensive tuitions and material fees. The campaign will help provide in addition to education opportunities a warm meal, IT education, health care, sports activities, cultural activities, environmental education and shelter for over 400 orphans. Zimbabwe AIDS Orphans Society is a politically and religiously unbound association founded by Finnish people, whose valuable activities have continued for over 20 years.

In connection with the campaign we are oganizing a seminar, where our guest Letwin from Zimbabwe High School will speak. Letwin, Seppo Ainamo and Oili Wuolle will give a talk about the organization and orphan girl’s weak position in the cross pressure of tradition and the culture of modern society. The seminar will take place the 5th of April at 3-5pm at Helsinki Think Company (Vuorikatu 5). The seminar will be held in english.

Cooperation Cafés:
You will find co-cafes in all over Helsinki. In every cafe you get to enjoy a good coffee, and at the same time you get the opportunity to provide practical support for orphaned children.

Bergga, Viides linja 14
Kaakaopuu, Urhokekkosenkatu 1
Regatta, Merikannontie 8
Roots, Vaasankatu 14
Rupla, Helsinginkatu 16
More coming soon…

The Good Coffee campaign will take place form the 5th to 12th of April 2017.

Participate on social media!
By posting a picture of a nice coffee moment in some of our cooperation cafes with the hashtag #hyvääkahvia2017 #goodcoffee2017, you’ll participate in a draw where you can win the Helsinki UN youth Agenda2030 canvas bag.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close